સેક્સ દરમ્યાન અન્ય કોઇ અંગે કલ્પના કરવાના ફાયદાઓ જાણી લો

અનુસંધાન કર્તાઓની આમ તો માનીએ તો આ ૯૮ ટકા પુરૂષ અને ૮૦ ટકા મહિલાઓ એ સેક્સ દરમ્યાન આ તેમના પાર્ટનરની જગ્યાએ એ અન્ય કોઇ વિષે એ કલ્પના કરે છે. અને આ એટલે કે આ કોઇ એ અન્ય અંગે જો વિચારે છે. આ વાત એ એવું સાબિત કરે છે કે આ બે લોકો વચ્ચેના આ સંબંધ એ ખૂબ કોમ્પલેક્ષ છે અને આ અંગે તે વધારે તપાસ કરવાની તેને જરૂર છે. અને આ બેડ પર તેને કોઇ અન્યના સપના એ જોવાની આ ઘટનાને તમારે કેટલાક આ કપલ્સ એ બેવફાઇ તરીકે એ જુએ છે. અને તો આ કેટલાક કપલ્સ એ એવા પણ છે કે જે આ લોકોનું એ માનવું છે કે આ કોઇ અન્ય અંગે આ કલ્પના કરવાથી તેમનું આ સેક્શુઅલ એક એન્કાઉન્ટર એ વધારે એડવેન્ચર થઇ જાય છે. અને આ સેક્શુઅલ એક કલ્પનાના પણ કેટલાક ફાયદાઓ એ પણ છે.

અને આ એક આ સત્ય છે કે આ લોકો એ અન્ય કોઇ અંગે આ કલ્પના એ એટલા માટે એ નથી કરતા કારણ કે આ તેમની એક અંદર કોઇ આ કમી છે. એ પરંતુ અને આ એટલા માટે કરે છે કે જેનાથી તેમને તાકાતવર અને સશક્ત અનુભવ થાય. ખાસ કરીને પુરૂષ સેક્સ દરમ્યાન સેલિબ્રિટી અને પોર્ન આ સ્ટાર્સ અંગે એ વિચારે છે. અને આ એવી એક મહિલાઓ એ જેની સાથે આ તે તો એક હકીકતમાં આ સેક્સ કરી શકતા નથી

અને આ આવું વિચારવા પાછળનું એ જ કારણ છે કે આ તેમને આ મજબૂત છે અને તેમ આ અનુભવ એ થાય છે. અને આ ખાસ કરીને એક પુરૂષ એ સેક્સ દરમ્યાન આ સેલિબ્રીટી અને એક પોર્ન સ્ટાર્સ એ અંગે વિચારે છે. આ એક એવી મહિલાઓ છે કે જેની સાથે આ તે ક્યારેય પણ એ સેક્સ કરી શકતા નથી અને આ આવું વિચારવા પાછળનું કારણ એ જ છે કે આ તે એક પોતાને આ મજબૂત એ અનુભવ કરે છે. અને આ મહિલાઓ પણ આ એવા એક પુરૂષોના એ સપના જુએ છે કે જેને તે આ ક્યારેય એ મેળવી શકતી નથી. અને આ આમ કરવાથી તમારી ઉત્તેજના એ વધી જાય છે અને આ બેડમાં એ પ્લેજર પણ આ વધારે મળે છે.

અને આ તમારે તમારી આ સેક્શુઅલ ફેન્ટસી એ અંગે વિચારીને આ એક અપરાધ એ બોધનો એ અનુભવ ન થવો જોઇએ. અને આ કારણ કે આ તમે એક આ તમારા આ એક પાર્ટનર કે તમારા આ એક સંબંધને એ આ નુકસાન પણ પહોંચાડવા માટે આ એ એવું નથી કરી રહ્યા. અને આ એક સેકશુઅલ આ ફેન્ટસી દ્વારા તે એક તમારું આ એક પર્ફોમન્સ પણ વધે છે. અને આ એક જેના આ દ્વારા તમે આ તમારા પાર્ટનરને એ સંતુષ્ટ કરી શકો છો. જો કે આ એક વાત એ કોઇને એ પસંદ આવશે કે નહી કે આ સેક્સ દરમ્યાન આ તેમનો એક પાર્ટનર એ કોઇ અન્ય વિશે આ વિચારે. પરંતું આ કોઇપણ એક સંબંધમાં આ સેક્શુઅલ એટ્રેક્શન એ સમયની સાથે એ ઓછો થવા લાગે છે. અને જેથી આ તનાવ એટલે કે આ તનાવને તે ઓછો કરવા માટે અને આ પોતાના પરર્ફોમન્સને તે સારું બનાવવા માટે આ કોઇ એક અન્યના સપના એ જોવામાં કોઇ ખરાબી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.