રાખડી બાંધતી વખતે બોલો આ મંત્ર, જેનાથી ભાઈની ઉંમર થઇ જશે બમણી

આ રક્ષાબંધનના દિવસે તમારે એક શુભ મુહૂર્ત એ દરમિયાન જ આ રાખડીની થાળી એ તૈયાર કરવી. અને આ રાખડીની થાળી એ તૈયાર કરતી વખતે તમારે આ થાળી પર એ લાલ કલરનું કપડું એ પાથરી લેવું. અને એ પછી આ થાળીમાં ચોખા સિંદૂર અને મીઠાઈ વગેરે એ રાખી દેવું. જો કે આ એક વાતનું એ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આ રાખડી એ થાળીમાં રાખો એ પહેલાં તમારે પૂજા ઘરમાં એ રાખી દેવી અને તમારા ભગવાનને એ સમર્પિત કરીને પછી જ તમારે પોતાના ભાઈના હાથમાં એ બાંધવી.

અને આ રાખડી એ બાંધતી વખતે આ તમારે એક આ મંત્ર એ ચોક્કસ બોલવો. અને આ મંત્ર એ બોલવામાં આવે એને તમારે ઉત્તમ માનવામાં એ આવે છે અને આ મંત્ર એ બોલવાથી તમારા ભાઈની ઉંમરમાં એ વૃદ્ધિ થાય છે. અને આ મંત્ર એ આ રીતે છે.

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।
तेन त्वां अभिबद्धनामि रक्षे मा चल मा चल।

અને આ રક્ષાબંધન એ મનાવવા સાથે એ ઘણી કહાની એ જોડાયેલી છે અને એવી જ આ કહાની ઓમાંથી એક કહાની એ શ્રી કૃષ્ણની છે. અને કહેવાય છે કે આ એક વખત શિશુપાળ અને આ શ્રીકૃષ્ણજી વચ્ચે એ યુદ્ધ થયું હતું. અને આ યુદ્ધ સમયે આ શ્રી કૃષ્ણજીની તર્જની આંગળીમાં એ વાગી ગયું હતું. અને આ વાગી જવાને કારણે આ શ્રી કૃષ્ણજીની આ આંગળીથી લોહી એ નીકળી રહ્યું હતું. અને આ શ્રી કૃષ્ણની આ આંગળીમાંથી એક ખૂન એ નીકળતું એ જોઈને આ દ્રૌપદીએ એ પોતાની સાડી એ ફાડીને શ્રીકૃષ્ણની આ આંગળી પર તેને બાંધી દીધી હતી.

અને જેનાથી આ શ્રી કૃષ્ણની આ આંગળીમાંથી ખૂન એ નીકળતું બંદ થઇ ગયું હતું. અને સાથે જ જયારે આ દ્રૌપદીનું એ ચીરહરણ એ થયું ત્યારે આ શ્રી કૃષ્ણજીએ જ આ દ્રૌપદીની રક્ષા એ કરી હતી. અને ત્યારથી જ આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર એ ઉજવાય છે અને આ તહેવાર દ્વારા આ દરેક ભાઈ એ પોતાની બહેનને આ એની રક્ષા એ કરવાનું વચન એ આપે છે. અને જે રીતે આ શ્રી કૃષ્ણ એ પોતાની બહેન એટલે કે આ માં દ્રૌપદીની રક્ષા એ કરી હતી અને એવી જ રીતે આ દરેક ભાઈ એ પોતાની બહેનની રક્ષા એ કરે છે.

અને આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર એ બહેન અને ભાઈના આ સંબંધને મજબૂત એ બનાવે છે અને માટે તમારે આ તહેવાર એ ચોક્કસ ઉજવવો જોઈએ અને એ પોતાના એક ભાઈને આ રાખડી એ બાંધીને એના આ લાંબા આયુષ્યની એક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.