પિતાના શબને નવા કપડાં પહેરાવીને પોતાની જાનમાં લઇ ગયો દીકરો, જાણો આખી ઘટના વિષે વિસ્તારથી.

આ એક દુનિયામાં આ માતા અને આ પિતાના એક પ્રેમની સરખામણી આ બીજો એક કોઈ પ્રેમ એ સાથે નથી થઇ શકતી. અને આ આજના યુગમાં આ એક હાઈ સોસાયટીમાં આ રહેવા વાળા એ મોટા ભાગના આ દીકરાઓને એક પોતાના એક માતા પિતા વડે આ એક બોજ એ જેવા લાગતા હોય છે અને આ તેમાં પણ એક આધુનિક યુગમાં આ તો એક પોતાના માં અને બાપને આ દીકરા એ પોતે જ વૃદ્ધાશ્રમમાં આમ તો મોકલી દેતાં જોવા મળે છે.

અને તેમ છતાં પણ આ માતા અને આ પિતાને તો આ પોતાના એક દીકરાઓના પ્રત્યે આ પ્રેમ એ ઓછો થતો નથી અને આ હંમેશા જ પોતાના એક દીકરાની શુભકામના એ ઈચ્છે છે. પરંતુ આ એક આજના યુગમાં આ ઘણા દીકરાઓ એ એવા પણ જોવા મળે છે આ જે પોતાના આ માતા પિતાને તે માટે આ બધું જ કરી છૂટવા એ તૈયાર રહે છે. અને આ તેમની એક સેવા માટે એ હંમેશા આમ તો તત્પર રહે છે.

અને આ લગ્ન દરમિયાન આ તમે એક આગ સામે આ નવ દંપતીને આ સાત ફેરા એ લેતા જોયા હશે પરંતુ આ ક્યારેય તમે એ સાંભળ્યું છે કે આ કોઈ એ નવ દંપતીએ આ એક આ મડદાની આગળ તે સાત ફેરા એ લીધા હોય. તો તમે એ આશ્ચર્યચકિત છો અને આ એક ઘટના આ એકદમ એ સાચી છે.

અને આ તમિલનાડુના વિલ્લુપૂરમમાં આ પુત્રના એક લગ્ન પહેલા આ પિતાની મૃત્યુ થઇ ગઈ અને ત્યાર પછી આ પોતાના એક પિતાની આ અંતિમ ઈચ્છા એ પૂરી કરવા માટે આ પુત્રએ એ પિતાના આ શરીરને સામે તે રાખીને તેને સાત એ ફેરા લીધા.

અને આ ૩૧ વર્ષના આ ડી.અલેક્જેન્ડરના એક લગ્ન એ બે સપ્ટેમ્બરે આ થવાની હતી પણ આ શુક્રવારે એ અચાનક અલેક્જેન્ડરના આ પિતા એ દેવમણીનું મૃત્યુ એ થઇ ગયું. અને આ દેવમણી પુત્રના આ લગ્નને એ લઈને ખુબ ખુશ હતા અને આ તૈયારીઓમાં એ લાગેલા હતા. તેમની ઈચ્છા હતી કે તે આ ધૂમધામથી પુત્રના લગ્ન કરે પરંતુ આ દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થઇ ગયું.

અને આ પિતાના એક દેહાંત પછી આ અલેક્જેન્ડરે એ નક્કી કર્યું કે આ તે એક પિતાના આ અંતિમ સંસ્કાર પહેલા આ પોતાના એક લગ્ન કરશે. અને જેથી આ તેમની ઈચ્છા એ પૂર્ણ થઇ શકે અને તેના માટે આ અલેક્જેન્ડરે આ અન્નપુર્ણાની કે આ જેની સાથે તે તેના લગ્ન થવાના હતા આ તેની સાથે એ વાત કરી.

અને આ અન્નપુર્ણાની આ એક સ્કુલમાં એક ટીચર છે અને તે આ એક અલેક્જેન્ડરના આ પ્રસ્તાવ પર આ લગ્ન કરવા માટે આ રાજી થઇ ગઈ. અને આ બંને પક્ષોએ આ લગ્નની તૈયારીઓ એ કરી અને આ જાન એ નીકળી. અને આ અન્નપુર્ણાની એક લગ્નના બંધનમાં એ બંધાઈ ગઈ.

અને આ લગ્ન ના એક દરમિયાન આ દુલ્હા અને દુલ્હન અને પરિવારના આ બીજા સભ્યોએ આ મડદા સાથે એ ફોટો પણ પડાવ્યા. અને આ જાનમાં લઇ જવા માટે આ મડદાને એ નહાવડાવીને નવા આ કપડા એ પણ પહેરાવ્યા હતા. અને ત્યાં આ શુક્રવારે એ લગ્ન પછી આ શનીવારે મડદાનું તેને અંતિમ સંસ્કાર એ કરી દીધું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.