ક્રશ કરેલા લીલા મરચા નહીં બગડે લાંબા સમય સુધી અને રહેશે એકદમ લીલા અને તાજા, જાણો એવી જ કઈક કિચન ટિપ્સ

કેટલીક વખત તો ભોજન એ બનાવવાને લઇને આપણે એ વિચારવા લાગીએ છીએ કે આપણે શુ બનાવીએ અને શુ ન બનાવીએ. અને તેમજ આ ઘણી વખત તો આપણે આ ખાવામા સ્વાદ જો આવતો નથી તો આજે અમે તમારા માટે એવી કેટલીક ટિપ્સ એ લઇને આવ્યા છીએ. કે જેમા તમારે રસોડાની નાની નાની ટિપ્સના કારણે તમારા રસોડાની મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ એ એકદમ સરળ થઈ જાય છે. માટે તો ચાલો આપણે આજે અહીં એવી કેટલીક રસોડાની ટિપ્સ જાણીએ.

લીલા મરચાંને ક્રશ કરી અને હવાચુસ્ત બાટલીમા તેને થોડી ચપટી હળદર નાખીને અને ભરી રાખવાથી તમારા આ મરચા એ લાંબા સમય સુધી એકદમ લીલાં જ રહે છે. અને જો તમારા ભાત એ દાઝી જાય તો તમે તેને બીજા વાસણમા કાઢી અને તેમા એક બ્રેડનો ટુકડો એ મૂકી દેવાથી તેની વાસ એ જતી રહે છે.

અને આ સિવાય બાથરૂમમા લગાવેલા અરીસા પર તમે ગરમ પાણીથી જામેલી ધૂંધળાશને દૂર કરવા માટે તમે કપડા પર થોડું એક ગ્લિસરીન લગાવી અને તે અરીસાને લૂછો આમ કરવાથી તમારો ઝાંખો પડી ગયેલો અરીસો એ તાત્કાલિક ચમકી ઊઠે છે.

અને આ સિવાય તરબૂચની છાલને તમારે તેને સૂકવીને પીસી નાખો. અને તેની આ ભૂકીનો એક ઉપયોગ એ ખાવાના સોડાની જગ્યાએ પણ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી આ કઠોળ એ જલદી ચડી જાય છે. અને આ ગુલાબની પાંદડીઓ એ વાટી અને એક નાની બાટલીમા તેને ભરી રાખો. અને તેને રાત્રે હોઠ પર લગાવો આમ કરવાથી તમારા હોઠ એ ગુલાબી રહે છે.

અને આ સિવાય ફાટેલા જૂના મોજાં ને ફેંકી ના દેતાં કારણ કે એને ધોઈને સાફ કરીને અને એનાથી તમારા વાસણો અને કિચન વોશબેસીન અને કાચ વગેરે એ સાફ કરી શકો છો અને એનાથી તમાઈ વસ્તુઓ પર લીસોટા પણ પડતા નથી.

તરબૂચના બી ને વાટીને અને તેનો પાવડર તથા ખડી સાકર એ ૧૦ ૧૦ ગ્રામ લઈને અને તેનું ચૂરણ ખાવાથી તમારૂ શરીર એ ભરાવદાર બને છે. અને આ સિવાય મૂળાના પાનનો રસ એ ચોપડવાથી તમારા ખીલ એ અઠવાડિયામાં જ મટે છે.

અને આ સિવાય સાકરનો બારીક પાઉડર એ છીંકણીની જેમ સૂંઘવાથી તમને શરદી મટે છે. અને આ સિવાય હિંગને તમારા પાણીમા એ ઉકાળી અને કોગળા કરવાથી તમને આ દાંતનો દુઃખાવો એ મટે છે. અને નહાવાના સાબુના વધેલા ટુકડાઓને ફેંકી નહી દેતાં કારણ કે તેને પાણીમા ઉકાળી અને તે પ્રવાહીને બાટલીમા ભરી લેવુ અને આ સાબુનુ પ્રવાહી એ હાથ ધોવા કામ લાગે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.