બકરાંને કપાતું જોઈ ચોધાર આંસુએ રડ્યો બાળક, કંગનાની બહેને વીડિયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે…

આ અભિનેત્રી કંગના રનૌતની આ બહેન અને આ તેની મેનેજર આ રંગોલી ચંદેલે એક સોશિયલ મીડિયા પર એ ખુબ એક્ટિવ રહે છે. અને આ પોતાના ટ્વીટને એ લઈને એક રંગોલી એ ચર્ચાઓમાં એ છવાયેલી આ રહેતી હોય છે. અને આ હાલમાં તે ઈદ અને આ અલ અજહા પર આ ટ્વીટ કરીને આ ફરી એક મીડિયામાં એ છવાઈ ગઈ છે. અને આ રંગોલીએ ઈદમાં આ એક વીડિયોને એ રીટ્વીટ કરીને એ શેર કર્યો છે અને આ લોકોને એ અબોલ આ જાનવરોને ન મારવાની એક અપિલ એ કરી છે.

અને આ વીડિયોમાં એક ઈમામ મોહમ્મદ આ તાવ્હિદીએ એક પોતાના ટ્વિટર પર એકાઉન્ટ પર એ શેર કર્યો છે અને જેમાં આ એક બાળક એ બકરાની એક કુર્બાનીથી એમને બચાવવા માટે એ રડતા રડતા અને આ રિક્વેસ્ટ એ કરી રહ્યો છે. અને આ ઈમામે આ એક વીડિયોને એ શેર કરતા જણાવ્યું કે આ એક ભવિષ્યનું એક ઈસ્લામ છે. અને આ આપણે આ આવી અને આ પેઢીને એ બચાવવા અને તેની આ રક્ષા કરવાની એ જરૂર છે. અને આ જુઓ એ કઈ રીતે આ મુસ્લિમ બાળક એ જાનવરોની કુર્બાની એ આપવાથી રોકી રહ્યો છે’.

અને જો કે આ એક વીડિયો એ જુનો છે પરંતુ આ ઘણો એ મોટો મેસેજ એ છોડી જાય છે. અને આ એક વીડિયોને આ પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર આ રંગોલીએ એ શેર કરતા એ લખ્યું, અને આ વીડિયોને એ જોઈને અને આ હું રડી પડી અને આ બાળકોનો એ કોઈ ધર્મ નથી હોતો અને આ તે માટે એક જ આપણે આ આપણો એક પ્રેમ અને આ માસૂમિયત બચાવી એ રાખવાની જરૂર છે. અને આ આપણે મોટું ન બનવુ જોઈએ અને જેવા આ ભગવાને એ બનાવ્યા છે અને તેમ જ આ રહેવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.