આ છે શારીરિક સબંધ બાંધવા માટે નો સૌથી ઉચિત સમય, સર્વેમા આવી આ ચોંકાવનારી હકીકતો સામે

આજકાલ પ્રેમ અને શારીરિક સબંધોને લઈ અનેક પ્રકારના સર્વે સામે આવે છે. આ સર્વેમા કેટલીક ચોંકાવનારી વાતો પણ સામે આવતી હોય છે. તાજેતરમા જ બ્રિટિશ બ્યૂટી રિટેલર સુપરડ્રગ સંસ્થાએ શારીરિક સબંધ બાંધવાનો સૌથી ઉતમ સાચા સમય થી લઇને સૌથી ઉતમ દિવસ સુધીનો સર્વે કર્યો છે. આ સર્વેમા પતિ-પત્ની અને પ્રેમી-પ્રેમિકા વચ્ચે શારીરિક સબંધ બાંધવાનો યોગ્ય સમય બતાવવામા આવ્યો છે.

શારીરક સબંધ અને વ્યવહારને લઈ અનેક સર્વે અત્યાર સુધી આવી ચૂક્યા છે. આવા અનેક સર્વેમાં શારીરિક સુખ અને શારીરક સમસ્યાને લઈ ઘણા પ્રકારની હકીકતો સામે આવતી હોય છે. પરંતુ પહેલી વાર કોઈ સર્વેમા શરીક સબંધ બાંધવા માટેનો સાચો સમય અને દિવસ જણાવવામાં આવ્યો છે.

આ સર્વે અંદાજે ૨૦૦૦ વ્યક્તિઓ પર કરવામા આવ્યો છે. આ સર્વે પરથી શારીરિક સબંધ માટેના સાચા સમયની જાણકારી મળી છે. આ સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે શારીરિક સબંધ બાંધવાનો સાચો સમય રવિવાર સવારે ૯ વાગ્યે અને એ ઉપરાંત શનિવારે પણ કપલ સબંધ બાંધી શકે છે.

આ સર્વેમાં જાણવા મળ્યુ છે કે દરેકને કોઈને કોઈ સેક્સ્યુઅલ ફેન્ટેસી રહેલી હોય છે પરંતુ તેને લઈ કોઇપણ જાતની શરમ અનુભવવી ન જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.