3 પ્રકારના હોય છે પૉર્ન જોનાર, શું તમે પણ છો તેમાંથી?

ઘણા રિપોર્ટ્સમા એ જણાવ્યું કે જેમા આ એક પોર્ન જોવાના આ ફાયદા અને આ નુકસાન અંગે તમને જણાવ્યું હશે. કે આ એક રિસર્ચને તમે વાંચીને આ એક પોર્ન જોનારા આ કેટલાક લોકોને આ માટે આ તેમની અમુક આદતો એ બદલી પણ છે. અને આ એક અભ્યાસમા એ સામે આવ્યું છે કે આ પોર્ન જોનારા આ ૩ પ્રકારના હોય છે. તો આ આવો એ પોર્નને લગતી આ તમામ કેટલીક એ વાતો જાણીએ.

અને આ પોર્ન ઑડિયંસ આ એક જેવી એ નથી હોતી. અને તેને આ ત્રણ જ ગ્રુપ્સમાં એ વેચવામાં આવી શકે છે. અને તમને આ જાણીને એ હેરાની થશે કે આ આ ત્રણ ગ્રુપ્સમાં એક માત્ર એ એક કેટેગરીને જ આ હેલ્ધી એ માનવામાં આવે છે.

અને આ જર્નલ ઑફ આ સેક્શુઅલ એક મેડિસિનમાં એ છપાયેલા એક અભ્યાસ મુજબ આ પોર્ન જોનારા આ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. અને જેમા આ મજા માટે આ આદત વાળા અને અને આ દુખી લોકો એ જોતા હોય છે. અને આ અભ્યાસમાં એ ભાગ લેનારા આ ખાસ કરીને એક આ લોકો આ એ ગ્રુપમાં એ આવતા હતા.

અને આ પૉર્ન જોનારી ૭૫ ટકા આ ઓડિયન્સ એ એવી છે કે આ જે મજા માટે આ પૉર્ન એ જોવે છે. અને આ ગ્રુપ એ દર અઠવાડિયા આ આશરે ૨૪ મિનિટ એ પૉર્ન જોવે છે. અને આ આ એ ગ્રુપ એ છે કે જેમા આ મહિલાઓ એ વધારે છે અને આ જે કમિટેડ એ રિલેશનશિપમાં છે. તો આ ગ્રુપને એ હેલ્ધી શ્રેણીમાં એ રાખવામાં આવે છે.

અને આ ગ્રુપના એ લોકો પૉર્ન જોવાના આ કનેક્શન માટે તેમની આ ઇમોશનલ એ પ્રોબ્લેમ્સથી જોડે છે. અને આ ગ્રુપ એ દર અઠવાડિયે આ ૧૭ મિનિટ એ પૉર્ન જોવે છે. અને આ એક અભ્યાસમાં આ ભાગ લેનારા ૧૧.૮ લોકો એ કંપલ્સિવ ગ્રુપના એ નીકળ્યા જે આ દર અઠવાડિયે ૧૧૦ મિનિટ એ પૉર્ન જોતા હતા. અને આ ગ્રુપમાં તે પુરૂષ વધારે હતા.

અને આ કંપલ્સિવ ગ્રુપના આ લોકોમાં એ સેક્શુઅલ સૈટિસ્ફેક્શન એ ઓછું અને આ સેક્સ માટે તેને આ આદત એ વધારે હોય છે. અને જ્યારે આ પહેલું ગ્રુપ એ સૈટિસ્ફાઇડ વધારે રહે છે અને આ સેક્શુઅલ કંપલ્સન એ ઓછું હોય છે. જ્યારે આ પરેશાન લોકોને આ એક્ટિવ પૉર્ન એ જોનાર લોકોમાં એ માનવામાં આવ્યા નથી. કે જે આ ઘણા એ પરેશાન લોકો હોય છે જે આ એડિક્શન નહીં પરંતુ આ કોઇ એક સમસ્યાને લઇને તે પૉર્ન જોવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.